Plastové okná GEALAN-LINEAR
Picture of WIN-BAU

WIN-BAU

BUĎ SI ISTÝ, ŽE S OKNAMI WIN-BAU SI VYHRAL!

Plastové Okná: Zmena, Ktorú Potrebujete WINBAU

Friendly seller in window shop with keys. A large selection of windows and doors for the house

Rozhodovanie o výbere oken pre naš domov môže byť náročným procesom. Ako vybrať tie správne, keď sú možnosti tak rozmanité?

V súčasnej dobe sú plastové okná jednou z najobľúbenejších volieb z dôvodu ich cenovej dostupnosti a nízkej údržby. Avšak, rovnako ako všetky stavebné materiály, aj ony prinášajú svoje špecifické výhody a nevýhody. Je dôležité vážiť tieto faktory pred definitívnym rozhodnutím, aby sme si vybrali také riešenie, ktoré bude dlhodobo vyhovovať našim potrebám, ako aj požiadavkám na estetiku a funkčnosť.

Výhody plastových okien

Plastové okná sa môžu pochváliť pozoruhodnou tepelnou a zvukovou izoláciou vďaka ich štruktúraným profilom a viacvrstvovému skleneniu, čo prispieva k lepšiemu udržaniu vnútornej teploty a tichosti. Ich udržiavanie je pritom nenáročné, keďže plast je materiál, ktorý si nevyžaduje pravidelnú povrchovú úpravu, ako napríklad drevo. Dlhá životnosť a stabilita farieb sú ďalšími argumentmi, prečo sa rozhodnúť práve pre plastové okná.

Okrem toho, inštalácia plastových okien je relatívne rýchla a jednoduchá, a teda nevyžaduje náročné stavebné úpravy. Vzhľadom na širokú ponuku profilov a farebných provedení si zákazníci môžu vybrať varianty, ktoré perfektne doplnia estetiku ich domova či pracovného priestoru.

Okna energia

Úspory energie a izolácia

Plastové okná ponúkajú vysoký štandard tepelnej izolácie, čo umožňuje vytvoriť účinnú bariéru proti chladu a teplu z exteriéru.

Výmena starých okien za plastové môže znížiť stratu tepla až o 30 %, čím sa výrazne znižujú náklady na kúrenie.

Dvojité či trojité zasklenie, pozostávajúce z viacerých vrstiev izolačného skla a plynovej výplne, ešte viac zvyšuje energetickú účinnosť plastových okien. Toto riešenie minimalizuje prenos tepla a prispieva k lepšiemu udržiavaniu stabilnej vnútornej klímy.

Tepelná izolácia je úzko spojená s akustickým komfortom – plastové okná s viacvrstvovým zasklením efektívne znižujú hluk z vonkajšieho prostredia, čím prispievajú k pokojnejšiemu a tichšiemu prostrediu v interiéri.

Plastové okná životnosť

Dlhá životnosť a údržba

Plastové okná sú známe svojou vysokou odolnosťou voči poveternostným vplyvom a dlhou životnosťou. V porovnaní s drevenými či hliníkovými oknami majú životnosť odhadovanú až na 50 rokov, bez potreby častých opráv alebo výmen.

Okná vyrobené z PVC (polychlóretylén) sú navrhnuté tak, aby odolávali extrémnym teplotám, UV žiareniu a vplyvu vlhkosti, čo znižuje riziko deformácií, vyblednutia alebo zhoršenia izolačných vlastností. Táto odolnosť výrazne znižuje potrebu údržby, ktorá sa zvyčajne obmedzuje na pravidelné čistenie a kontrolu tesnení. Vďaka tomu si plastové okná dlhodobo uchovávajú svoj estetický vzhľad aj funkcionalitu.

Údržba plastových okien je oproti iným materiálom mimoriadne nenáročná. Stačí ich pravidelne čistiť mäkkou handričkou a vodou, prípadne s použitím jemných čistiacich prostriedkov. Tento spôsob údržby zabezpečí, že okná budú fungovať a vyzerať ako nové počas mnohých rokov.

Vzhľadom na to, že PVC okná sú vyrábané s využitím moderných technológií, vykazujú vynikajúcu pevnosť pri zachovaní nízkej hmotnosti. Táto kombinácia zabezpečuje nielen jednoduchú manipuláciu pri montáži, ale aj bezproblémové denné používanie okien. Avšak, je dôležité pripomenúť, že i keď je údržba minimálna, periodické kontroly mechanizmov a tesnení sú nevyhnutné, aby sa predišlo akýmkoľvek zlyhaniam a zaistila dlhodobá správná funkčnosť.

Plastové okná dizajn

Rôznorodé dizajnové možnosti

Plastové okná ponúkajú širokú paletu dizajnových variantov, ktoré sa prispôsobujú individuálnym potrebám a špecifickému charakteru staveniska. Sú dostupné v množstve farieb, dekórov a povrchových úprav, čím dokážu napodobiť vzhľad dreva alebo iného materiálu.

Výberom vhodného profilu umožnia zladiť okná s exteriérom aj interiérom.


Okná z PVC tiež prichádzajú so zaujímavými možnosťami pre sklenené výplne, vrátane rôznych typov ornamentov alebo bezpečnostných sklí. Tým možno dosiahnuť i rozličné estetické efekty alebo funkcionalitu.

Prednosti plastových okien sa prejavujú aj možnosťou individuálneho tvarovania, napríklad oblúkového či trojuholníkového prevedenia. To umožňuje atypické riešenia v súlade s architektonickými požiadavkami daného objektu.

Vďaka moderným technológiam v oblasti imitácie, sa plastové okná môžu pochváliť vernou napodobeninou drevenej textúry a štruktúry, čo môže byť vhodnou alternatívou pre zákazníkov, ktorí preferujú tradičný vzhľad, no zároveň oceňujú výhody PVC.

Okrem toho, ak je potrebné pristúpiť k širšiemu spektru prvkov ako sú parapety, žalúzie či rolety, plastové okná sú kompatibilné s prakticky akýmkoľvek doplnkom, čo umožňuje maximálnu flexibilitu pri finálnom výbere.

Plastové okná dohoda

Nevýhody plastových okien

Plastové okná síce ponúkajú mnohé výhody, avšak majú aj svoje obmedzenia. Na prvý pohľad môže byť estetická stránka PVC okien pre niektorých zákazníkov menej atraktívna v porovnaní s prírodnými materiálmi, ako je drevo. V dlhodobom horizonte sa môžu objaviť aj problémy s degradáciou materiálu, zvlášť ak okná nie sú kvalitne udržiavané a čelia extrémnym poveternostným podmienkam.

Ďalšou nevýhodou je ekologický aspekt plastových okien. PVC okná vznikajú z ropy a ich výroba aj likvidácia môžu mať negatívny dopad na životné prostredie. Priestor pre recycling týchto okien je síce v súčasnosti rozvíjaný, no stále neplne vyriešený problém. Na druhej strane, nie sú také energeticky efektívne ako niektoré alternatívne materiály, čo môže viesť k vyšším energetickým nárokom a následne aj k zvýšeným nákladom na vykurovanie aj chladenie priestorov.

Environmentálne dopady

Plasty sú syntetické materiály odvodené z fosílnych palív, najmä ropy, čo znamená záťaž pre životné prostredie. Plastová okná sú teda produktom s výrazným environmentálnym dopadom už od svojej výroby. Súčasná výroba PVC okien je energeticky náročná a generuje emisie skleníkových plynov, ktoré zhoršujú problém globálneho otepľovania. Okrem toho sa pri výrobe plastových okien uvoľňujú rôzne chemické látky do atmosféry a vodných zdrojov.

Našťastie, povedomie o týchto dopadoch rastie a inovácie vedú k efektívnejšej výrobe s nižšou uhlíkovou stopou. Výrobcovia sa snažia zavádzať ekologickejšie postupy, ako je napríklad recyklácia odpadových materiálov, využívanie obnoviteľnej energie v výrobných procesoch či vývoj bioplastov. Avšak tieto iniciatívy sú iba začiatkom v dlhej ceste k trvalo udržateľným plastovým oknám.

Recyklácia plastových okien je kľúčová pre znižovanie ich environmentálneho dopadu, ale aktuálne je tento proces komplikovaný. PVC okná sa skladajú z viacerých komponentov, ktoré treba pri recyklácii oddeliť, a to vyžaduje špeciálne procesy a zařízenia. V mnohých prípadoch nie je infraštruktúra dostatočne rozvinutá, aby umožnila adekvátny zber a spracovanie týchto materiálov.

Aj keď recyklácia plastových okien je v porovnaní s minulosťou efektívnejšia, stále predstavuje len zlomok celkového riešenia. Použitie recyklovaných materiálov v nových okenných rámoch je čoraz populárnejšie, no procesy musia ešte zharmonizovať štandardy kvality s ekologickými hľadiskami. Toto je nevyhnutné pre zabezpečenie ich dlhovekosti a funkčnosti bez negatívneho vplyvu na životné prostredie.

Koniec životnosti plastových okien je ďalšou výzvou. Ak nie sú okná recyklované, môžu skončiť na skládkach, kde sa ťažko rozkladajú a prispievajú k environmentálnemu znečisteniu. Tým sa uzatvára cyklus ich dopadu na planétu, a preto je kritické podporovať a rozvíjať metódy na ich efektívnejšiu recykláciu a znovuvyužitie.

Obmedzená opraviteľnosť

Plastové okná majú limitovanú schopnosť opravy.

Pri poškodení plastových oken môže byť ich oprava náročná. Často je to spôsobené štruktúrou materiálu, ktorý po úpravách stratí pôvodné vlastnosti. V dôsledku toho, že sú plastové komponenty zvyčajne monolitické celky, neumožňujú čiastočnú výmenu alebo jednoduché lokálne opravy. Časom to môže viesť k nutnosti celkového výmeny okna.

Kompletnej výmene sa v mnohých prípadoch nedá vyhnúť.

Pri väčších poškodeniach alebo zlyhaniach mechanizmu môže byť jedinou možnosťou kompletná výmena celého okna. Toto je obzvlášť problematické pri starších typoch plastových okien, kde hľadanie náhradných dielov alebo špecializovaných opravárskych služieb predstavuje samostatnú výzvu.

Recyklovateľnosť materiálu je v prípade výmeny kľúčová.

Keď nastane potreba výmeny, je dôležité zohľadniť potenciál pre recykláciu starých okien. Vzhľadom na obmedzenia v opraviteľnosti je recyklácia často najekologickejším riešením pre zamedzenie nežiaducemu environmentálnemu vplyvu v dôsledku odpadu.

Potenciálny problém s kvalitou

Pri nákupe plastových oken je nutné venovať pozornosť ich kvalite. Nízka cena môže veľakrát indikovať kompromisy v použitých materiáloch alebo výrobných procesoch, čo sa následne prejaví na ich dlhodobej funkcionalite a vzhľade.

Kvalitné plastové okná by mali byť odolné voči poveternostným podmienkam. Slabšie značky však môžu rýchlo vykazovať známky opotrebovania.

S pribúdajúcim časom používania môže nedostatočná kvalita výrazne ovplyvniť tepelné a zvukové izolačné vlastnosti. Stáva sa, že pri nižšej kvalite produktu je potrebné investovať do dodatočných opráv, čo nakoniec zvyšuje celkové náklady spojené s plastovými oknami.

Ďalším aspektom, ktorý sa priemerný kupujúci môže ľahko prehliadnuť, je životnosť plastového okna v extrémnych podmienkach. Intenzívna slnečná radiácia, kolísanie teplôt a neustály tlak vetra môžu oslabiť jeho štruktúru a bez pravidelného servisu či udržiavania môže dôjsť k predčasnej potrebe jeho výmeny. Kvalitné okná sa preto musia testovať a certifikovať podľa prísnych noriem, aby zvládli záťaž bežného používania.

Porovnanie s inými materiálmi

Plastové okná zostávajú populárnou voľbou predovšetkým kvôli svojej cenovej dostupnosti a nízkej údržbe v porovnaní s alternatívami ako drevom či hliníkom. Ich izolačné vlastnosti sú z hľadiska tepelnej efektivity konkurencieschopné, avšak drevné okná zvyčajne poskytujú lepšiu zvukovú izoláciu a majú dlhšiu životnosť, ak sú správne udržiavané. Okná z hliníka sú na druhej strane extrémne odolné a majú dlhú životnosť, no môžu byť cenovo náročnejšie a menej efektívne z hľadiska izolácie, ak nie sú vybavené tepelným mostíkom. Vždy je dôležité zvážiť celkové náklady na životnosť produktu spolu s požiadavkami na údržbu a energetickú efektívnosť.

Plast vs. Drevo

Plastové okná sú cenovo dostupnejšie a vyžadujú menšiu údržbu oproti drevným oknám, ktoré potrebujú pravidelnú ošetrenie a údržbu. Drevné okná, na druhej strane, ponúkajú tradičný estetický vzhľad a vysokú úroveň zvukovej izolácie.

Plastové okná majú tendenciu mať dlhšiu životnosť bez potreby lakovania či iného ošetrovania. Drevné okná vyžadujú pravidelné premaľovanie a ošetrenie proti škodcom a vlhkosti.

V porovnaní, plastové okná sú často vyrobené z PVC, ktoré je odolné voči poveternostným vplyvom a nekoroduje. Drevo však môže podliehať hnilobe, ak nie je správne ošetrené a udržiavané.

Drevné okná môžu byť z hľadiska estetiky preferované, nakoľko sú považované za klasický a nadčasový materiál, ktorý pridáva charakter a teplý vzhľad stavbe. Naopak, plastové okná poskytujú moderný a honosný design v širokej škále farebných prevedení.

Enviromentálny vplyv je tiež dôležitým faktorom pri rozhodovaní. Plastové okná môžu predstavovať záťaž pre životné prostredie pri ich výrobe a likvidácii, zatiaľ čo drevené okná sú obnoviteľným zdrojom, ak pochádzajú z udržateľného hospodárstva.

Pri výbere medzi plastovými a drevnými oknami je potrebné zvážiť vlastnosti každého materiálu. Plastové okná nabízajú nízku počiatočnú investíciu a minimálnu údržbu, drevené okná však ponúkajú dlhodobú hodnotu a estetický privlak.

Plast vs. Hliník

Plastové okná z PVC materiálu sú cenené predovšetkým za ich vysokú energetickú účinnosť, dlhú životnosť a nízke náklady na údržbu. Tieto faktory dokážu výrazne ovplyvniť celkové náklady na bývanie a sú dôležitým kritériom vo výbere okien.

Hliníkové okná sa naopak vyznačujú robustnosťou a moderným vzhľadom. Ich životnosť je porovnateľná s plastovými oknami.

V kontexte izolačných charakteristík sa plastové okná často označujú za efficientnejšie. PVC profil má prirodzené tepelnoizolačné vlastnosti, ktoré prispejú k lepšiemu zadržiavaniu tepla v interiéri.

Napriek tomu hliník, ako kov, má tendenciu prevádzať teplotu, čo znamená, že bez správnej tepelnej bariéry môžu hliníkové okná potenciálne prispievať k vyšším energetickým stratám.

Pri estetickom vplyve stojí za zmienku, že hliník ponúka tenšie rámy a čistejšie línie, vďaka čomu sa ľahko integruje do moderných architektonických konceptov. Plastová okná, s širšími rámovými profilmi, môžu pôsobiť mohutnejšie, čo niektorých zákazníkov môže odradiť.

Na záver, rozhodovanie medzi plastom a hliníkom si vyžaduje dôkladnú analýzu konkrétnych potrieb a preferencií zákazníka. Oba materiály ponúkajú odlišné benefity a je na individuálnom uvažovaní zákazníka, ktoré kritérium bude pre neho rozhodujúce.

 

Rozhodovací proces pri výbere okien

Voľba správneho typu okien je komplexný proces, ktorý si vyžaduje zohľadnenie viacerých kritérií. Zákazník by mal brať do úvahy nielen izolačné vlastnosti a estetiku, ale aj cenovú dostupnosť, trvácnosť materiálu a náklady na údržbu. Plastové okná reprezentujú ekonomicky výhodnú variantu s dobrou tepelnou izoláciou, no je dôležité nezanedbávať ani aspekt dizajnu a celkového vizuálneho zhodnotenia nehnuteľnosti.

Vhodný výber okien výrazne ovplyvňuje energetickú efektivitu budovy a jej klimatický komfort. Pri rozhodovaní je preto kľúčové porovnať energetické hodnotenia rôznych okenných systémov a vybrať také, ktoré najlepšie vyhovujú individuálnym potrebám stavby a jej užívateľov.

Zohľadnenie ceny a hodnoty

Pri výbere okien je cena zásadným faktorom, ale nemala by byť jediným kritériom. Nízka počiatočná investícia do plastových okien môže byť lákavá, avšak je potrebné zvážiť celkovú hodnotu produktu v kontexte jeho životnosti a úspor na energiách, ktoré prináša. Veľkou výhodou plastových okien je, že počiatočné náklady sú často oveľa nižšie v porovnaní s alternatívami z dreva alebo hliníka. Treba však dôkladne posúdiť kvalitu materiálov a izolačné vlastnosti, ktoré môžu v priebehu času generovať ďalšie úspory.

Jedným z hlavných dôvodov pre stálu popularitu plastových okien je ich pomer cena-hodnota. Ponúkajú dobrú izoláciu za rozumnú cenu a s relatívne nízkymi prevádzkovými nákladmi. Avšak prirodzené starnutie plastov môže viesť k tomu, že v dlhodobom horizonte bude potrebná ich výmena alebo oprava. To môže ovplyvniť celkovú hodnotu investície. Plastové okná sú navyše často uznávané pre ich výbornú údržbu – ich čistenie a údržba sú jednoduché a nepotrebujú pravidelné premaľovanie alebo ošetrovanie ako drevené okná.

Predpokladaná životnosť plastových okien sa pohybuje okolo 25 až 30 rokov. Avšak túto časovú perspektívu je dôležité porovnať s možnosťou zvyšovania cien energií, kde kvalitné okná môžu priniesť signifikantné úspory. Navyše, vývoj technológií výroby okien posunul hranice ich vlastností a estetiky, takže súčasné plastové okná dokážu napodobniť aj prírodné materiály a prispôsobiť sa architektonickým požiadavkám. Toto zvyšuje ich celkovú hodnotu v očiach kupujúcich.

Udržateľnosť plastových okien sa môže považovať za investíciu nielen do komfortu bývania, ale aj do ochrany životného prostredia. Kvalitné plastové okná znižujú potrebu kúrenia a chladenia, čím zároveň znižujú emisie CO2. Kupujúci by teda mali zvážiť nielen finančné aspekty, ale aj environmentálne benefity, ktoré sa odzrkadľujú v dlhodobej hodnote.

 

Zameranie na energetickú efektivitu

Pri výbere plastových okien je dôležité zohľadniť ich izolačné schopnosti, ktoré priamo ovplyvňujú energetickú efektivitu domácnosti. Vyššia energetická účinnosť znamená menšie straty tepla a nižšie výdavky za energie.

Dôležitým ukazovateľom je koeficient prechodu tepla, známy ako U-hodnota. Čím nižšia U-hodnota, tým lepšia izolácia.

Energetickú úspornosť plastových okien zvyšujú aj kvalitné tesnenia, ktoré minimalizujú únik tepla. To prispieva k stabilnej teplote vo vnútri a zároveň šetrí náklady.

Okná s viacvrstvovým zasklením umožňujú lepšiu kontrolu teploty a zaisťujú, že interiér zostáva tepelne komfortný. Vďaka nim je možné výrazne znížiť spotrebu kúrenia počas zimných mesiacov a chladenia v lete.

Výber plastových okien s vysokou energetickou efektivitou môže podstatne ovplyvniť energetický certifikát budovy. Toto je významné nielen z hľadiska prevádzkových nákladov, ale aj v hodnotení nehnuteľnosti na trhu.

Investícia do vysoko efektívnych plastových okien sa rýchlo amortizuje prostredníctvom úspor za energie. V dlhodobej perspektíve tak predstavuje rozumný krok smerom k ekologickejšiemu a hospodárnejšiemu bývaniu.

 

Estetické a funkčné aspekty

Plastové okná ponúkajú širokú paletu dizajnov, ktoré môžu zodpovedať rôznym estetickým požiadavkám. Ich povrch môže imitovať rôzne materiály vrátane dreva.

Na trhu existuje široká škála farebných prevedení plastových okien, ktoré umožňujú ľahké zladenie s exteriérom aj interiérom domova. Z estetického hľadiska sú teda veľmi pružné.

Okrem toho, moderné technológie výroby umožňujú vytváranie plastových okenných profilov s vysokou mierou detailu a precízností. To zaistí elegantný a sofistikovaný vizuálny dojem.

Je dôležité zdôrazniť, že kvalita vizuálneho aspektu by nemala ísť na úkor funkčnosti. Plastové okná majú vynikajúcu tepelnú a zvukovú izoláciu, sú odolné voči poveternostným vplyvom a nevyžadujú častú údržbu.

Na základe potrieb klienta je možné vybrať plastové okná s rôznymi druhmi otvárania, ako sú kľučkové, posuvné alebo sklopné, ktoré zvyšujú ich funkčnosť a prispôsobivosť.

Ako sa staráme o plastové okná?

Ako sa staráme o plastové okná?

Plastové okná si vyžadujú špeciálnu starostlivosť a údržbu, aby sa udržali v dobrom stave a aby vydržali čo najdlhšiu dobu. Pravidelná starostlivosť o plastové okná je dôležitá pre ich dlhú životnosť a ich schopnosť dobre fungovať.

Začnime od začiatku. Plastové okná by mali byť pravidelne čistené a udržiavané vo vnútri aj vonku. Nepoužívajte agresívne chemikálie alebo šúchavky, aby ste zabránili poškodeniu materiálu. Odporúča sa používať jemné čistiace prostriedky a mäkkú handru alebo hubku na čistenie.

Okrem čistenia by sa malo venovať aj údržbe rôznych mechanizmov na okne. Je dôležité pravidelne vyčistiť závesné systémy, upchávky a kľučky. Ak je potrebné nastavenie alebo oprava mechanizmov, je vhodné kontaktovať odborníka, aby sa zabránilo akýmkoľvek problémom s funkčnosťou okna.

Pri starostlivosti o plastové okná je tiež dôležité dodržiavať určité preventívne opatrenia. Napríklad, ak sídlo má klimatizáciu, je vhodné zabezpečiť správne zavretie okien, aby sa minimalizovalo prenikanie studeného alebo teplého vzduchu do miestnosti. Rovnako je dôležité chrániť okná pred ultravioletovým žiarením, napríklad pomocou žalúzií alebo závesov.

V závere je dobré spomenúť, že pravidelná starostlivosť o plastové okná je investíciou do ich dlhšej životnosti a zachovania ich estetického vzhľadu. Pamätajte, že správna starostlivosť a údržba pomáhajú minimalizovať problémy a zachovať funkčnosť plastových okien na výšku.

Majú plastové okná dlhú životnosť?

Plastové okná majú dlhú životnosť a sú jednou z najobľúbenejších voľieb medzi kupujúcimi. Ich trvanlivosť je vynikajúca a poskytuje mnoho výhod.

Plastové okná sú vyrobené zo stabilného a odolného materiálu, ktorý je odolný voči poveternostným podmienkam a nepodlieha korózii. Tento materiál je tiež veľmi ľahký na údržbu, čo znamená, že nevyžadujú pravidelné maľovanie ani ošetrovanie. Stačí ich občas očistiť a udržovať v dobrom stave.

Výhodou plastových okien je aj ich vynikajúca tepelná a zvuková izolácia. Tieto okná zabraňujú úniku tepla z domu, čo môže viesť k zníženiu nákladov na vykurovanie a chladenie. Okrem toho, poskytujú aj dobrú zvukovú izoláciu, čo znamená, že minimalizujú prenikanie hluku zvonka a prispievajú k vytvoreniu tichšieho a pokojnejšieho vnútorného prostredia.

Plastové okná tiež poskytujú vynikajúcu ochranu pred vlámaním. Sú vybavené modernými bezpečnostnými prvky, ktoré zvyšujú odolnosť okna voči nežiaducim návštevníkom. Vďaka svojej pevnej konštrukcii a spoľahlivým uzáverom poskytujú vyšší stupeň bezpečnosti pre váš domov.

Vzhľadom na vysokú kvalitu a množstvo výhod, majú plastové okná skutočne dlhú životnosť a predstavujú vynikajúcu investíciu pre každého kupujúceho.

 

Výpredaj plastových okien

Winbau: Váš spoľahlivý dodávateľ plastových okien

Winbau je popredný dodávateľ plastových okien na Slovensku. Ponúkame široký sortiment okien v rôznych farbách, štýloch a veľkostiach. Naše okná sú vyrobené z vysoko kvalitných materiálov a spĺňajú najvyššie štandardy energetickej účinnosti.

Kontaktujte nás ešte dnes

Kontaktujte Winbau ešte dnes a dohodnite si bezplatnú konzultáciu. Pomôžeme vám vybrať správne plastové okná pre váš domov a využiť Plán obnovy domov na zníženie nákladov na renováciu.

www.winbau.sk

Zdielaj

Copyright © 2022 WINBAU- All Rights Reserved

Otváracie hodiny:
Pondelok – Piatok 8 – 16

Telefón: 0911 800 003 Telefón: 0911 800 005 Telefón: 02/62414164
Email: info@win-bau.sk 

WINBAU-SERVIS spol. s r.o.
TECHNOPOL Bratislava
Kutlíkova 17
852 50 Bratislava